Gerritsen Bewind is uw rechterhand bij het helpen van uw naasten of uzelf op persoonlijk en financieel gebied


Bent u of kent u iemand die niet meer in staat is om zelf de juiste beslissingen te nemen? Wilt u deze persoon op persoonlijk- en/ of financieel vlak beschermen, maar weet u niet hoe u dit moet doen? Gerritsen Bewind helpt u graag verder om te zorgen dat u uw naasten of uzelf op de juiste manier kunt helpen en beschermen. In dit artikel leggen we de verschillen tussen bewind, mentorschap en curatele uit, vertellen we wanneer u wat kunt aanvragen en hoe dit in zijn werk gaat.

Drie maatregelen

Voor meerderjarige mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen zijn er verschillende maatregelen in het leven geroepen. De maatregelen zijn vooral bedoeld om degene waarover het gaat te beschermen zodat anderen geen misbruik maken van zijn of haar situatie. Voordat u voor uzelf of voor een naasten een van de maatregelen wilt aanvragen moet u goed weten welke maatregel past bij de situatie en of het aanvragen van een maatregel überhaupt nodig is. Bij Gerritsen Bewind vertellen we u hier graag alles over.

Mentorschap

Zoals u een mentor waarschijnlijk ook nog kent uit uw schooltijd is deze er ook buiten de schoolbanken om mensen te adviseren en te begeleiden die dat nodig hebben. Mentorschap is bedoeld voor mensen die zelf niet meer kunnen beslissen over hun persoonlijke belangen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dementerenden, verstandelijk gehandicapten of psychiatrische of comateuze patiënten. Deze mensen moeten beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, maar kunnen dit niet goed meer zelf. Dan komt een mentor om de hoek kijken. Een mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met degene waarover het gaat, de beslissingen. Zo’n beslissing kan bijvoorbeeld gaan om het wel of niet zelfstandig blijven wonen of om een medische behandeling. Bent u of kent u iemand die een mentor nodig heeft? Gerritsen Bewind helpt u graag als veilige en vertrouwde mentor met het maken van de juiste keuzes.

Bewind

In tegenstelling tot het mentorschap gaat het bij bewindvoering niet over de persoonlijke belangen, maar over de financiële belangen van iemand die deze niet meer zelf kan behartigen. Dit kan iemand zijn met torenhoge schulden of iemand die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand simpelweg niet meer in staat is om zijn financiën zelf te doen. Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van zo’n persoon beschermd. De bewindvoerder gaat over het beheer van de goederen die onder bewind staan. Een bewindvoerder regelt de financiële zaken, zorgt voor overzicht en kan eventueel ook de belastingaangifte doen of bepaalde toeslagen, waar degene die onder bewind staat recht op heeft, aanvragen. Hier leest u meer over bewindvoering. Gerritsen Bewind helpt u graag met uw financiën en zorgt voor overzicht en minder kopzorgen.

Curatele

Waar een persoon bij het mentorschap of de onderbewindstelling handelingsbekwaam blijft en nog steeds zelfstandig beslissingen mag nemen, is dat bij ondercuratelestelling niet het geval. Iemand die onder curatele is gesteld wordt handelingsonbekwaam en mag over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Een persoon wordt in dit geval zowel op persoonlijk vlak als op financieel vlak beschermd. De positie van een curator lijkt veel op die van ouders of een voogd. Bent u of kent u iemand die zowel op persoonlijk- als financieel vlak hulp nodig heeft? Een combinatie van mentorschap en bewind is bij Gerritsen Bewind ook mogelijk. Wij nemen graag zoveel mogelijk voor u uit handen zodat u op een veilige, vertrouwde en fijne manier weer kunt genieten van uw dagelijkse leven..

De stappen naar een beschermingsmaatregel

Curatele, bewind of mentorschap kan allereerst aangevraagd worden door een persoon zelf. Daarnaast kan een partner of een familielid tot in de vierde graad zo’n verzoek doen. Een verzoek wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied waar degene woont voor wie de maatregel wordt aangevraagd. Tijdens een zitting beoordeeld een rechter of deze maatregel nodig is. De kantonrechter vraagt tijdens de zitting wat de mening van de partner en de familieleden is over de maatregel. Ook vraagt de kantonrechter aan degene voor wie de maatregel gaat gelden wat hij of zij hiervan vindt. In principe kan iedereen die meerderjarig is tot bewindvoerder, curator of mentor worden benoemd. Wel wordt de geschiktheid door de kantonrechter beoordeeld. Het zijn van een bewindvoerder, mentor of curator is niet zomaar iets. Gerritsen Bewind neemt deze taak daarom graag op zich of helpt u bij het op een professionele manier uitvoeren van de rol als curator, bewindvoerder of mentor.

Gerritsen Bewind is uw veilige haven

Als iemand financiële handelingen niet meer zelf kan overzien dan is bewind de maatregel die van toepassing is op de situatie. Deze persoon kan dan wel zelf zijn persoonlijke belangen behartigen. Kan een persoon niet meer over persoonlijke aangelegenheden beslissen? Dan ligt mentorschap meer voor de hand en kan de persoon zelf, of één van diens familieleden, zorgdragen voor de financiële zaken. Kan een persoon zowel zijn financiële als persoonlijke belangen niet meer behartigen? Dan is een ondercuratelestelling waarschijnlijk nodig. Wat de situatie van u of uw naasten ook is, Gerritsen Bewind is graag uw rechterhand bij het nemen en zorgdragen van deze maatregel(en). Op deze manier kunnen u of uw naasten samen met ons toewerken naar een leven zonder stress en met meer plezier. Wij doen wat moet en u kunt weer zorgeloos stralen.