Gerritsen Bewind

Uw geldzaken veilig en professioneel behartigd!


Beschermingsbewind

Een bewindvoerder die door de Rechtbank is benoemd neemt het financieel beheer van de cliënt over.

Beschermingsbewind kan afhankelijk van de situatie tijdelijk van aard zijn maar ook langdurig. Het kan ontstaan zijn door een verstandelijke of lichamelijke beperking of het hebben van problematische schulden.


Taken bewindvoerder

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor al het vermogen en goederen van de cliënt. Dit houdt in dat de cliënt zelf geen financiële beslissingen meer mag nemen zonder toestemming van de bewindvoerder zoals bijvoorbeeld de aanschaf of verkoop van een voertuig of woning e.d.. Dit soort beslissingen zal altijd in overleg gaan met de cliënt. Echter kunnen er zich ook situaties voordoen waarbij overleg met de kantonrechter van belang is.

De bewindvoerder zal naast het betalen van rekeningen ook o.a. de belastingaangifte regelen, (bijzondere) bijstand aanvragen, toeslagen regelen en het opstarten van de schuldhulpverlening.


De bewindvoerder regelt alle financiële zaken van de cliënt. E-mailen
Bellen